AK_Logo

Kurs profesional me mjeshtrin e fotografisë Artan Korenica.

Mësoni ekspozimin, kompozicionin, ndriçimin në studio, ndriçimin natyral –
në ambient të hapur, post-produksionin etj.

Çmimi: 400€/person.

  PLANPROGRAMI

  Klasa 1
  Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
  Ekspozicioni i Fotografisë – Ligjeratë

  Klasa 2
  Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
  Ekspozicioni i Fotografisë – Praktikë

  Klasa 3
  Test me aparat me kombinime manuale ( Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës,
  Ngrohtësia e dritës, Ekspozicioni i Fotografisë ) – Praktikë

  Klasa 4
  Ndriçimi Natyral ( Si të fotografojmë me ndriçim natyral) – Ligjeratë

  Klasa 5
  Test – Fotografim me dritë natyrale – Praktikë

  Klasa 6
  Test – Fotografim me kombinim të dritë/hijes natyrale – Praktikë

  Klasa 7
  Fotografim me Modele – Praktikë

  Klasa 8
  Fotografim me Model – Praktikë

  Klasa 9
  Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët me ndriçim natyral
  – Ligjeratë

  Klasa 10
  Photoshop – Retushim i Fotografive me ndriçim natyral – Ligjeratë

  Klasa 11
  Photoshop – Retushim i fotografive me ndriçim natyral – Praktikë

  Klasa 12
  Ndriçimi Artificial në Studio – Ligjeratë

  Klasa 13
  Test i dritave artificiale në studio – Praktikë

  Klasa 14
  Test i dritave me kombinime – Beauty dish , Soft box , Spot light , etj- Praktikë

  Klasa 15
  Fotografime në studio me Model – Praktikë

  Klasa 16
  Fotografime në studio me Modele – Praktikë

  Klasa 17
  Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët në studio – Ligjeratë

  Klasa 18
  Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Ligjeratë

  Klasa 19
  Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Praktikë

  Klasa 20
  Prezantim i fotografive të studentëve të realizuara në natyrë dhe në studio.

  Studentët nuk e kan të obligueshme të kenë pajisje sepse aparatët, dritat
  dhe kompjuterët ofron nga studio Artan Korenica.

  Për çdo informatë shtesë lirisht na kontaktoni:
  +38344115291

  Kurs profesional me mjeshtrin e fotografisë Artan Korenica.

  Mësoni ekspozimin, kompozicionin, ndriçimin në studio, ndriçimin natyral –
  në ambient të hapur, post-produksionin etj.

  Çmimi: 1000€/person.

   PLANPROGRAMI

   Klasa 1
   Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
   Ekspozicioni i Fotografisë – Ligjeratë

   Klasa 2
   Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
   Ekspozicioni i Fotografisë – Praktikë

   Klasa 3
   Test me aparat me kombinime manuale ( Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës,
   Ngrohtësia e dritës, Ekspozicioni i Fotografisë ) – Praktikë

   Klasa 4
   Ndriçimi Natyral ( Si të fotografojmë me ndriçim natyral) – Ligjeratë

   Klasa 5
   Test – Fotografim me dritë natyrale – Praktikë

   Klasa 6
   Test – Fotografim me kombinim të dritë/hijes natyrale – Praktikë

   Klasa 7
   Fotografim me Modele – Praktikë

   Klasa 8
   Fotografim me Model – Praktikë

   Klasa 9
   Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët me ndriçim natyral
   – Ligjeratë

   Klasa 10
   Photoshop – Retushim i Fotografive me ndriçim natyral – Ligjeratë

   Klasa 11
   Photoshop – Retushim i fotografive me ndriçim natyral – Praktikë

   Klasa 12
   Ndriçimi Artificial në Studio – Ligjeratë

   Klasa 13
   Test i dritave artificiale në studio – Praktikë

   Klasa 14
   Test i dritave me kombinime – Beauty dish , Soft box , Spot light , etj- Praktikë

   Klasa 15
   Fotografime në studio me Model – Praktikë

   Klasa 16
   Fotografime në studio me Modele – Praktikë

   Klasa 17
   Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët në studio – Ligjeratë

   Klasa 18
   Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Ligjeratë

   Klasa 19
   Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Praktikë

   Klasa 20
   Prezantim i fotografive të studentëve të realizuara në natyrë dhe në studio.

   Studentët nuk e kan të obligueshme të kenë pajisje sepse aparatët, dritat
   dhe kompjuterët ofron nga studio Artan Korenica.

   Për çdo informatë shtesë lirisht na kontaktoni:
   +38344115291

   Supported by:

   RECONOMY logo
   03. Helvetas logo
   Sweden logo
   Logo1

   Kurs profesional me mjeshtrin e fotografisë Artan Korenica.

   Mësoni ekspozimin, kompozicionin, ndriçimin në studio, ndriçimin natyral –
   në ambient të hapur, post-produksionin etj.

   Çmimi: 400€/person.

    PLANPROGRAMI

    Klasa 1
    Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
    Ekspozicioni i Fotografisë – Ligjeratë

    Klasa 2
    Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
    Ekspozicioni i Fotografisë – Praktikë

    Klasa 3
    Test me aparat me kombinime manuale ( Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës,
    Ngrohtësia e dritës, Ekspozicioni i Fotografisë ) – Praktikë

    Klasa 4
    Ndriçimi Natyral ( Si të fotografojmë me ndriçim natyral) – Ligjeratë

    Klasa 5
    Test – Fotografim me dritë natyrale – Praktikë

    Klasa 6
    Test – Fotografim me kombinim të dritë/hijes natyrale – Praktikë

    Klasa 7
    Fotografim me Modele – Praktikë

    Klasa 8
    Fotografim me Model – Praktikë

    Klasa 9
    Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët me ndriçim natyral
    – Ligjeratë

    Klasa 10
    Photoshop – Retushim i Fotografive me ndriçim natyral – Ligjeratë

    Klasa 11
    Photoshop – Retushim i fotografive me ndriçim natyral – Praktikë

    Klasa 12
    Ndriçimi Artificial në Studio – Ligjeratë

    Klasa 13
    Test i dritave artificiale në studio – Praktikë

    Klasa 14
    Test i dritave me kombinime – Beauty dish , Soft box , Spot light , etj- Praktikë

    Klasa 15
    Fotografime në studio me Model – Praktikë

    Klasa 16
    Fotografime në studio me Modele – Praktikë

    Klasa 17
    Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët në studio – Ligjeratë

    Klasa 18
    Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Ligjeratë

    Klasa 19
    Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Praktikë

    Klasa 20
    Prezantim i fotografive të studentëve të realizuara në natyrë dhe në studio.

    Studentët nuk e kan të obligueshme të kenë pajisje sepse aparatët, dritat
    dhe kompjuterët ofron nga studio Artan Korenica.

    Për çdo informatë shtesë lirisht na kontaktoni:
    +38344115291

    Kurs profesional me mjeshtrin e fotografisë Artan Korenica.

    Mësoni ekspozimin, kompozicionin, ndriçimin në studio, ndriçimin natyral –
    në ambient të hapur, post-produksionin etj.

    Çmimi: 1000€/person.

     PLANPROGRAMI

     Klasa 1
     Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
     Ekspozicioni i Fotografisë – Ligjeratë

     Klasa 2
     Si funksionon aparati: Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës, Ngrohtësia e dritës,
     Ekspozicioni i Fotografisë – Praktikë

     Klasa 3
     Test me aparat me kombinime manuale ( Asa, Diafragma, Shpejtësia e dritës,
     Ngrohtësia e dritës, Ekspozicioni i Fotografisë ) – Praktikë

     Klasa 4
     Ndriçimi Natyral ( Si të fotografojmë me ndriçim natyral) – Ligjeratë

     Klasa 5
     Test – Fotografim me dritë natyrale – Praktikë

     Klasa 6
     Test – Fotografim me kombinim të dritë/hijes natyrale – Praktikë

     Klasa 7
     Fotografim me Modele – Praktikë

     Klasa 8
     Fotografim me Model – Praktikë

     Klasa 9
     Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët me ndriçim natyral
     – Ligjeratë

     Klasa 10
     Photoshop – Retushim i Fotografive me ndriçim natyral – Ligjeratë

     Klasa 11
     Photoshop – Retushim i fotografive me ndriçim natyral – Praktikë

     Klasa 12
     Ndriçimi Artificial në Studio – Ligjeratë

     Klasa 13
     Test i dritave artificiale në studio – Praktikë

     Klasa 14
     Test i dritave me kombinime – Beauty dish , Soft box , Spot light , etj- Praktikë

     Klasa 15
     Fotografime në studio me Model – Praktikë

     Klasa 16
     Fotografime në studio me Modele – Praktikë

     Klasa 17
     Diskutim i fotografive të realizuara nga studentët në studio – Ligjeratë

     Klasa 18
     Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Ligjeratë

     Klasa 19
     Photoshoop – Retushim i fotografive me ndriçim artificial – Praktikë

     Klasa 20
     Prezantim i fotografive të studentëve të realizuara në natyrë dhe në studio.

     Studentët nuk e kan të obligueshme të kenë pajisje sepse aparatët, dritat
     dhe kompjuterët ofron nga studio Artan Korenica.

     Për çdo informatë shtesë lirisht na kontaktoni:
     +38344115291

     Supported by: